Ges Projesi Bursa

Mir Elektrik Proje Bursa
 
 
 

Yapı Ruhsatı Projesi Yapılan Yapılar

Mir Elektrik 

Ruhsat | Uygulama | Abone | Elektrik Projeleri 

Tüm Yapı Ruhsat Projeleri Paket Hizmet

 
 
 

EPDK’nın 24.12.2021 tarihinde yayınlamış olduğu TEDAŞ başvuru ücretlerine dair kurul kararı ile 10 kW üstü lisanssız güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santralleri için dağıtım şirketlerinin yapacağı proje onay ve kabul için 2021 yılında alınacak bedeller aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

EPDK Karar No: 9879

LİSANSSIZ GES TEDAŞ PROJE ONAY VE KABUL BEDELLERİ
PROJE ONAY BEDELİ BEDEL TL (KDV Hariç) PROJE KABUL BEDELİ BEDEL TL (KDV Hariç)
10 kWe – 100 kWe 309,40 10 kWe – 100 kWe 588,7
100 kWe – 300 kWe 1177,40 100 kWe – 300 kWe 1.701,00
300 kWe – 500 kWe 2518,90 300 kWe – 500 kWe 2.570,10
500 kWe – 700 kWe 4154,30 500 kWe – 700 kWe 4.551,00
700 kWe – 1000 kWe 5728,40 700 kWe – 1000 kWe 5.789,60
İlave her 1000 kWe 2864,50 İlave her 1000 kWe 2.895,10

Güneş Enerjisi Paneli Modelleri ve Fiyatları 2021

Bir Evin İhtiyacı Güneş Paneli Ne Kadardır? Maliyeti Ne Kadardır?

Güneş enerjisi çevreyi kirletmeyen, yenilenebilir enerji kaynağıdır ve geleceğin enerji kaynağı olarak görülmektedir. Amerikalı bilim adamları, 1954 yılında kumun içindeki silikonun güneş ışığıyla birlikte elektriksel yük ürettiğini keşfederler. Bundan sonra güneş enerjisini tutarak, elektriğe dönüştüren silikon hücreleri geliştirilir.

Güneş Paneli

Güneş enerjisi çok güçlü bir kaynaktır ve yeryüzüne ulaşan güneş enerjisi kullanılan enerjinin 10.000 mislidir. Bu yüzden enerjinin küçük bir kısmı bile insanlar için yeterli olacaktır. Güneş Paneli sayesinde ise güneş ışınları elektriğe dönüştürülebilir. Panellerin üzerinde, güneç ışığını absorbe eden solar hücreler vardır.

Güneş panellerinin verimliliği ise, hücrenin güneş ışığını elektriğe dönüştürme miktarı ile hesaplanır. Sistemin çalışmasında ise paneller enerji üretir ve bu enerji akülere depolanır. Daha sonra inverter yardımıyla doğru akım, alternatif akıma çevrilerek 220 volt olur ve kullanıma uygun hale gelir. Panel almadan önce doğru araştırma yapılmalıdır.

Silikon hücreler gün içerisinde, güneşten gelen enerjiyi depoladıkları için güneş alan bölgelerde verim fazladır. Hücre içi devreleri, enerjiyi doğrusal akıma dönüştürürler. Bu akımda invertera, alternatif akım oluşturulmak üzere kablolar yardımıyla taşınır. Oluşan elektrik ihtiyaca uygun olarak kullanılacak duruma gelmiş olur.

Güneş Paneli Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Güneş panellerinin fiyatlarını belirleyen pek çok faktör vardır. Sistemin polikristal veya monokristal olması fiyatını etkiler. Ayrıca ürünün kalitesi, garanti koşulları, ürünün verimliliği de fiyat üzerinde etkilidir. Kaliteli bir ürün yaklaşık 25 yıl verimli bir şekilde kullanılabilir. Watt cinsinden gücü ile fiyat doğru orantılı olacaktır. 250 watt panel ile 500 watt panel arasında 250 watt fark vardır. Üretim maliyetleri de fiyata yansır.

Güneş panellerinin avantajları ve dezavantajları vardır.

Güneş Panelleri Avantajları

 • Güneş enerjisi yenilebilir bir kaynaktır ve dünyanın her yerinde vardır.
 • Bakım için yüksek maliyet gerektirmez.
 • Faturaların düşürülmesini sağlar.
 • Teknolojinin gelişimi ile birlikte, her geçen sistem üzerinde değişiklik olmaktadır.

Güneş enerjisi farklı alanlarda ve amaçlarla da kullanılabilir.

Güneş Panelleri Dezavantajları

 • İlk etapta yatırım maliyetleri yüksek olabilmektedir. Kurulum için belli bir meblağ bağlanması gerekir.
 • Güneş panelleri çalışmak için, güneş ışığına ihtiyaç duyar. Güneş ışığının az olduğu bölgeler için verimli bir sistem olmayacaktır.
 • Güneş enerjisi hemen kullanılmak durumundadır ya da sonradan kullanmak için depolanmalıdır. Akülere aktarılan enerjiler ise maliyet yaratır.
 • Panellerin kurulumu için alana ihtiyaç vardır.

1000 Watt Güneş Paneli Neleri Çalıştırır?

 Güneş panelleri hem çevre dostudur hem de sessiz çalışma özelliğine sahiptir. Jeneratörlerin gürültülü çalışması, dezavantajlarıdır ve güneş panelleri çok daha kullanışlı olacaktır. 1000 watt güneş paneli neleri çalıştırır dendiğinde pek çok ürünü çalıştırdığı görülür. Buzdolabı, laptop, telefon şarjı ve aydınlatma gibi bazı temel ihtiyaçları karşılayabilirsiniz. Kamp alanı, hobi evi, çiftlik, tarla gibi uzun süreli kalınmayan mekânlara 1000 watt yeterli olacaktır. Enerji hattının getirilmesinden çok daha uygun fiyata sistem kurulabilir.

Sürekli kalınmayan ve elektriği olmayan bu yerlerde, güneş enerjisi kullanılırken bazı noktalara dikkat edilmelidir. Elektrik kullanımı, akşam olduğunda aküden sağlanacaktır. Bu nedenle kullanılacak ürünlerle doğru orantılı bir sistem kurulmalıdır. Akşam saatleri enerjisiz kalma riskiniz olabilir.

2000 Watt Güneş Paneli Neleri Çalıştırır?

Güneş panelleri seçimi yapılırken, tüketilecek enerjiye göre kurdurulması sağlıklı olacaktır. Güneş enerjisi, elektrik üretimi için en sağlıklı yöntemdir. 2000 watt güneş paneli neleri çalıştırır dediğimizde ise çalıştıracağı cihazlar şunlardır;

 • Buzdolabı yaklaşık 24 saat çalışabilir. Buzdolabını seçerken A++ enerji sınıfı olmasına dikkat edilmelidir.
 • Aydınlatma, 2000 watt enerjide mutlak LED ampul tercih edilmelidir.
 • Televizyon yaklaşık 8 saat boyunca kullanılabilir.
 • Çamaşır makinesinin A+++ olmasına özen gösterilmelidir.
 • Su Pompası 1,5 hp su pompasını günde 2 saat kullanılabilir.
 • Telefon ve laptop şarjı kullanılabilir.

1 MW Çatı ve Tarla Üstü Güneş Enerjisi Santrali Projesi EDAŞ Çağrı Mektubu ve TEDAŞ Proje Onayı Hizmeti

Çatı ve Tarla Üstü Güneş Enerjisi Santrali Kurulumuna Uygun Arazi Tespiti, Arazilerin Geliştirilmesi ve Sahibi Olunan Arazilerin Uygunluğunun Araştırılması ve Süreçleri;ges-cagri-mektubu-ve-tedas-proje-onayi-hizmetleri

– Yatırım için uygun arazilerin bulunması, arazilerin yatırıma elverişliliğinin değerlendirilmesi, trafo kapasitesinin kontrolü,

– Arazilerin yıllık güneş radyasyon oranları, eğimleri ve güneşlenme saatleri vb. gibi teknik detaylar bakımından değerlendirilmesi,

– Kurulacak olan santralin, bağlantı yapılacağı Trafo Merkezi (T.M) kapasitesinin değerlendirilmesi

Çatı ve Tarla Üstü Güneş Enerjisine Dayalı Projelerin Onay Süreci;

– Kendisine Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu gönderilen gerçek veya tüzel kişilere, söz konusu su kullanım hakkı izin belgesinin alınma veya Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunun tebliğ tarihinden itibaren yüzseksen gün süre verilir.

Gerçek veya tüzel kişiler söz konusu sürenin ilk doksan günü içerisinde üretim tesisi ve varsa irtibat hattı projesini TEDAŞ’a sunar. (Doksan gün içinde proje onayı için başvuruda bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin bağlantı başvuruları geçersiz sayılarak sunmuş oldukları belgeler kendilerine iade edilir.)

Çatı Üstü GES Projeniz 50 kW’tan Büyük mü?

1.)​Eğer projeniz 50kW’tan küçükse; Proje Onay Başvurunuz TEDAŞ Bölge Koordinatörlüklerine Yapılır

2.)Büyükse; Proje Onay Başvurunuz TEDAŞ Genel Müdürlüğüne Yapılır.

Çatı Üstü / Tarla GES Üretim Tesisi Tipi Nedir?

3.a-) Çatı ve Cephe Uygulamalı GES Projesi

3.a-) Çatı ve cephe uygulamalı güneş elektrik santrali ve yardımcı tesisleri proje onayı için sunulan elektrik klasörlerinde olması gerekenler şunlardır;

3.a.a-) Belgeler;

1-)İlgili dağıtım şirketinden alınan “Bağlantı Görüşü” ve “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” yazıları.

2-)Çatı veya cephe uygulamalı güneş elektrik santrali kurulması sonucunda meydana gelen ek yüklere (kar, buz ve rüzgar yükü ve tesis edilecek güneş enerji sistemi yükü) karşı binanın uygun olduğuna ve çatı ve/veya cephe uygulamalı GES tesisinin yapılabileceğine dair İl Özel İdaresi veya Belediyeden onaylanmış uygunluk yazısı.

3-)Sistem Temel Bilgi Formu (EK-A) a. Tesiste kullanılacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait her bir ekipmanın (pv modülü, invertör, yansıtıcı yüzey, odaklayıcı sistemi, vb.) elektriksel ve fiziksel teknik özellikleri

4-)Sistem Tasarımcısı Bilgileri (Sistemi tasarlayan şirket bilgisi, irtibat kişisi ve iletişim bilgileri (posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi)

5-)Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine uygun olarak diğer gerekli belgeler,

3.a.b-) Hesaplar;

1-)Güç kaybı, gerilim düşümü ve akım taşıma kontrolünü gösterir doğru akım (DC) kablo hesapları,

2-)Panel seçim, maksimum ve minimum evirici DC giriş gerilim kontrolünü gösterir hesaplar,

3-)Gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolünü gösterir YG ve AG kablo hesapları,

4-)Kısa devre hesapları,

5-)Topraklama ve paratoner tesisi hesapları,

6-)İç ihtiyaç transformatör güç hesapları (varsa),

7-)Transformatör anma güçlerine göre kompanzasyon tesisi hesapları (varsa),

8-)Aydınlatma ve acil aydınlatma hesapları (varsa).

3.a.c-) Proje Paftaları;

1-)Panel, evirici ve panoların yerlerini gösteren ölçekli yerleşim planı (sistem kurulum şeması),

2-)Tek Hat Bağlantı Şeması

3-)Fotovoltaik dizi (string) bilgileri

4-)Dize elektriksel ayrıntılar

5-)Topraklama ve aşırı gerilim koruması

6-)Santral AC Taraf

7-)Ölçü, izleme ve haberleşme detay planları,

8-)YG ve AG güç dağıtım vaziyet planları (varsa),

9-)Aydınlatma ve acil aydınlatma tesisatları planları (varsa),

10-)YG hücrelerin genel görünüş ve kesit detayları (varsa )

11-)Yangın algılama ve söndürme sistemi planları (varsa).

3.b-) Arazi Uygulamalı GES Projesi

3.b.a Belgeler ;

1-)İlgili dağıtım şirketinden alınan “Bağlantı Görüşü” ve “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” yazıları,

2-)Kar, buz ve rüzgar yükü ile kurulacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait aksamların statik ve dinamik yükleri etkisindeki mukavemet hesaplarının uygun bulunduğuna dair İl Özel İdaresi veya Belediye tarafından onaylanmış uygunluk yazısı,

3-)Tesisin inşa edileceği alanın GES kurmaya uygun olduğunu gösteren İl Özel İdaresi veya Belediye tarafından onaylanmış uygunluk yazısı,

4-)Sistem Temel Bilgi Formu (EK-A) a) Tesiste kullanılacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait her bir ekipmanın (pv modülü, invertör, yansıtıcı yüzey, odaklayıcı sistemi, vb.) elektriksel ve fiziksel teknik özellikleri

5-)Sistem Tasarımcısı Bilgileri (Sistemi tasarlayan şirket bilgisi, irtibat kişisi ve iletişim bilgileri (posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi)

6-)İlgili mevzuata uygun olarak diğer gerekli belgeler

3.b.b-) Hesaplar

1-)Güç kaybı, gerilim düşümü ve akım taşıma kontrolünü gösterir doğru akım (DC) kablo hesapları,

2-)Panel seçim, maksimum ve minimum evirici DC giriş gerilim kontrolünü gösterir hesaplar,

3-)Gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolünü gösterir YG ve AG (AC) kablo hesapları,

4-)Kısa devre hesapları,

5-)Topraklama ve paratoner tesisi hesapları,

6-)İç ihtiyaç transformatör güç hesapları (varsa),

7-)Transformatör anma güçlerine göre kompanzasyon tesisi hesapları (varsa),

8-)Aydınlatma ve acil aydınlatma hesapları (varsa)

3.b.c-) Proje Paftaları;

1-)Panel, evirici ve panoların yerlerini gösteren ölçekli yerleşim planı (sistem kurulum şeması),

2-)Tek Hat Bağlantı Şeması

3-)Fotovoltaik dizi (string) bilgileri

4-)Dize elektriksel ayrıntılar

5-)Topraklama ve aşırı gerilim koruması

6-)Santral AC Taraf

7-)Ölçü, izleme ve haberleşme detay planları,

8-)YG ve AG güç dağıtım vaziyet planları (varsa),

9-)Aydınlatma ve acil aydınlatma tesisatları planları (varsa),

10-)YG hücrelerin genel görünüş ve kesit detayları (varsa )

11-)Yangın algılama ve söndürme sistemi planları (varsa)

3.b.d-) Mevcut Planlar 

– Varsa mevcut tesise ait elektriksel bilgi, belge ve çizimler

4.) Geçiçi kabul-Onay Süreçleri

1-)Proje Onay İşlemi 180 gün içinde tamamlandı mı?

2-)Proje Onay Bedeli Yatırılması ve Onay İşlemi.

3-)Proje onayından sonra, belgelerle birlikte başvurudan sonra otuz gün içerisinde Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmaları imzalanır.

4-)Üretim tesisinin kabul ve devreye almasına geçiş

Genel Bilgilendirme:

Elektrik Üretim Miktarı;  1 KW ’lık kurulu gücü olan bir Güneş Enerji Santralinden yıllık 1400-1600 kwh/yıl elektrik üretilir.

1 MW ’lık ( 1000 KW ) kurulu gücü olan Güneş Enerjisi santralinden yıllık ortalama üretim 500 kwh/ yıl olarak alındığında yıllık1.500.000 kwh elektrik üretilir.

YATIRIMIN GERİ ÖDEME SÜRESİ ( YIL )  = TOPLAM MALİYET / YILLIK TOPLAM GELİR  TOPLAM MALİYET EURO ( Yaklaşık )  = 1.130.000 €

TOPLAM YILLIK GELİR ( Yaklaşık ) = YILLIK ÜRETİM X TEŞVİK FİYATI  TOPLAM YILLIK GELİR ( Yaklaşık ) =  1.500.000 kwh/yıl  X 0.1140 € / kwh

TOPLAM YILLIK GELİR =171.000 € / yıl  YATIRIMIN GERİ ÖDEME SÜRESİ ( YIL )  = 1.130.000 € / 171.000 € / yıl

YATIRIMIN GERİ ÖDEME SÜRESİ ( YIL )  =  6.6  YIL

SANTRALİN EKONOMİK ÖMRÜ = 25 YIL’DIR  SANTRAL  25 YIL’IN SONUNDA DA VERİMİ DÜŞER AMA ÖMÜR BOYU ELEKTRİK ÜRETMEYE DEVAM EDER.

Sonuç olarak:

1 MW ’LIK ( 1000 KW )  Güneş Enerjisi Santrali kurulumu için yaklaşık 1.130.000 € ( 3.360.000 TL ) maliyetiniz olmaktadır.

Yıllık geliriniz de yaklaşık 171.000 € ( 508.460 TL ) olduğuna göre;

Yatırdığınız parayı yaklaşık 6.6 yılda geri alıyorsunuz ve bundan sonraki yaklaşık 20 – 25 yıl  boyunca 171.000 € ( 508.460 TL /yıl  ya da  Aylık yaklaşık  42.370 TL)  geliriniz olmaktadır.

1 MW`lık bir santral kurmak için yaklaşık 20 Dönüm araziye ihtiyaç vardır.

 

 

Güneş enerji sistemleri ile elektrik üretimi için iki farklı seçenek bulunmaktadır. Bunlardan 1.si  Off Grid  yani akülü sistem 2.si ise On Grid yani şebekeye uyumlu sistemdir. Biz ilk olarak Off Grid sistem için gerekli olan malzemeler ile başlıyoruz.

Off Grid sistemler daha çok elektrik şebekesinin yer almadığı yerlerde kurulması tavsiye edilen sistemlerdendir. Tekne ve karavan, bağ evleri, yayla evleri, hem aydınlatma hem de süt sağma makinası kullanmak için çoban evleri, hem aydınlatma hem de bal süzme makinası kullanımı için arıcılık ile uğraşanlar, kampçılar, dağcılık ile uğraşanlar için ideal olan elektrik üretim yöntemidir. Bu sistem için güneş panellerine, akü (batarya) gruplarına, şarj kontrol ünitesine ve inverter e ihtiyacınız olacaktır. Bunların dışında panel montajı için gerekli olan sehpalardan tutun da kabloların geçiş kanallarına kadar her ayrıntıyı ayrı ayrı gider kalemine dönüştürmeniz gerekir.

On Grid  yani şebekeye uyumlu elektrik üretimi yöntemi için güneş panelleri, on grid inverter, ezmeter ve çift yönlü elektrik sayacı olması zorunludur. Tüm malzemeleri ile birlikte size proje olarak sunulan güneş enerji sistemleri kurulum ve montaj aşaması ile sizlere kullanıma hazır halde teslim edilecektir. Panellerin monte edileceği sehpaların antipas boya ile boyanması ve havanın olumsuz koşullarından etkilenmeyeceği şekilde koruyucusunun kullanılması, elektrik yönetim panel odasının tesisatının yapılması, panellerin doğru yönde ve en yüksek verim ile güneşten yararlanacak şekilde monte edilmesi ve buna benzeyen birçok ayrıntı projelendirmiş işleyişin içerisinde yer alacaktır.

 

 

Yapı Tadilat Firması Hizmetler

 • Villa Tadilat
 • Konut Tadilat
 • İş Yeri Tadilat
 • Laminat Parke Ustası
 • Ahşap Merdiven Kaplama
 • Ahşap Kamelya Yapımı
 • Ahşap Lambiri Duvar Döşeme
 • Ahşap Lambiri Tavan Döşeme
 • Mutfak Tadilat Dekorasyon
 • Banyo Tadilat Dekorasyon
 • Yapı Tadilat Dekorasyon Firması İletişim

Semin Yapı Dekorasyon Bursa | +90 546 499 44 15

Semin Yapı Dekorasyon Bursa | +90 546 499 44 15

Ges Projesi Bursa

Mir Elektrik Proje Ofisi | Ges Projesi Bursa